Mikrorachunek podatkowy to rachunek bankowy, na który od 1 stycznia 2020 roku podatnik jest zobowiązany uiścić podatek PIT, CIT i VAT. Dla każdego podatnika i płatnika, który posiada PESEL lub NIP, prowadzi działalność lub tego nie robi, zakładany jest indywidualny rachunek podatkowy. Czyli 1 podatnik = 1 rachunek dla celów PIT, CIT i VAT.

Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić w dwojaki sposób: 

za pomocą generatora udostępnionego przez Ministerstwo Finansów znajdującego się pod adresem: Generator mikrorachunku podatkowego. Działa on 24/7 i korzystanie z niego nie jest ograniczone czasowo, więc możliwe jest jego wygenerowanie w każdej chwili, z każdego urządzenia z dostępem do internetu, w urzędzie skarbowym.
Wyróżnić należy, że aby wygenerować numer (w przypadku sposobu 1) lub uzyskać go z US (w przypadku sposobu 2), należy wskazać:

 • PESEL, jeśli podatnik jest osobą fizyczną:
  nieprowadzącą działalności gospodarczej,
  która nie jest czynnym podatnikiem VAT tj. nie jest zarejestrowany do VAT,
 • NIP, jeśli podatnik:
  prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT
  jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.
  Wygenerowanie czy podanie i prowadzenie mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi kosztami. Rachunek wygenerowany na stronie MF można wydrukować.

Z czego składa się mikrorachunek podatkowy?
Mikrorachunek podatkowy spełnia standard NRB, czyli standard, który jest stosowany w obrocie krajowym w zakresie sposobu numeracji rachunków bankowych oraz standard IBAN, czyli Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Składa się on z 26 znaków:

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

Wyjaśniając:

LK oznacza liczbę kontrolną;
wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP;
wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP;
Y = 1, gdy użyłeś numeru PESEL;
Y = 2, gdy użyłeś NIP-u;
po znaku Y jest twój PESEL lub NIP;
na kolejnych pozycjach są zera.

Call Now Button