Zaznacz stronę

Pierwsza zmiana, która obowiązuje od 1 października 2019 r., dotyczy obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% do 17%. Zmiana dotyczy tylko pierwszego progu podatkowego, czyli przychodów uzyskanych do limitu kwoty 85 528 zł. Po jej przekroczeniu, nadal będzie obowiązywała druga stawka podatku wynosząca 32%.

Niższy PIT będzie dotyczył wszystkich przychodów rozliczanych na zasadach ogólnych, czyli przychodów uzyskiwanych z tytułu: umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia i dzieło), emerytury i renty, pozarolniczej działalności gospodarczej, praw majątkowych.

Drugą wprowadzoną zmianą jest podwyższenie kwot pracowniczych (z tytułu umowy o pracę) kosztów uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodu po zmianach będą wynosiły:

jednoetatowcy: miesięcznie: 250 zł/ rocznie: 3000 zł

jednoetatowcy dojeżdżający: miesięcznie: 300 zł / rocznie 3600 zł

wieloetatowcy rocznie: 4500 zł

wieloetatowcy dojeżdżający rocznie 5400 zł

Po zmianach pracownik etatowy zyska w skali roku:

472 zł – jeśli zarabia 2250 zł (kwota minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.)

732 zł – jeśli zarabia 4765 zł (prognozowane na 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej).

Call Now Button