• Od 2022 r. wysokość progu podatkowego wzrośnie o 40% – z ponad 85 tys. zł do 120 tys. zł.
  • Zostanie podniesiona kwota wolna od podatku do 30 tys. zł – będzie taka sama dla wszystkich uprawnionych do korzystania z niej, niezależnie od zarobków.
  • Dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz dla inżynierów, stawka ryczałtu spadnie z 17 proc. na 14 proc. Dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży IT stawka zmniejszy się z 15 proc. do 12 proc.
  • Emwrytury i renty do wysokości 2500 zł będą zolnione z podatku dochodowego. Emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł.
  • Rodzice korzystający z ulgi na dzieci będą mogli otrzymać zwrot do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zapłaconych składek zdrowotnych.
  • Polski Ład to również preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci. Będą one polegały na odliczeniu od podatku kwoty 1 500 zł.
  • Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od dochodu (tak jak dla pracowników). Nie będzie też odliczana od podatku. 
  • Przedsiębiorcy na podatku liniowym, będą od 2022 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. swojego dochodu.
  • Dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem składka zdrowotna będzie niska i bardzo prosta do zastosowania – wyniesie 9 proc., które będą liczone od podstawy: – dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, – dla przychodów do 300 tys. zł 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,- dla wyższych 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
  • U podatników rozliczających się na karcie podatkowej, składka zdrowotna wyniesie 9 proc. Będzie liczona od minimalnego wynagrodzenia.
  • Zmienią się także terminy dotyczące wyliczenia wysokości składki zdrowotnej. Przykładowo, składka za marzec będzie płacona od dochodu z lutego, w terminie do 20 kwietnia, za kwiecień od dochodu z marca płatna do 20 maja.

Call Now Button