Zmiany w VAT tzw. pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

Zmiany w VAT tzw. pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

8 kwietnia 2021 r. rząd przyjął nowelizację polskich przepisów VAT wdrażającą unijne rozwiązania tzw. pakietu e-commerce. Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce mają ułatwiać rozliczanie VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach...
Zmiany w zasadach dokonywania wpisów do nowego JPK

Zmiany w zasadach dokonywania wpisów do nowego JPK

MF opublikowało projekt rozporządzenia, które zmieni rozporządzenie regulujące zasady wypełniania JPK_V7. Możemy wyróżnić dwie grupy zmian. Jedna z nich to zmiana zasad stosowania kodów w JPK_V7. Część tych regulacji jest już znana podatnikom, gdyż stosują je na...
Nowy Polski Ład 2021 – zapowiedź zmian

Nowy Polski Ład 2021 – zapowiedź zmian

Polski Nowy Ład to następujące podstawowe zmiany zasad obciążeń i zasad funkcjonowania państwa w zakresie podatków: Zgodnie z treścią przedstawionych tez likwidowany jest degresywny system podatkowy na rzecz progresji – im wyższe wynagrodzenie, tym wyższa stawka...
Od 16 maja zmiany w ZUS ZUA i ZUS ZZA

Od 16 maja zmiany w ZUS ZUA i ZUS ZZA

Od 16 maja zmianie uległy formularze: ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej,ZUS ZZA – Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych. W myśl zmian obowiązkowym będzie wskazanie na drukach...
Call Now Button