Od 19 grudnia 2020, mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o 5 tys. zł w ramach tarczy branżowej. Pomoc jest udzielana na zbliżonych zasadach do tych z wiosny, jednak nie w pełni. To, co jest bardzo ważne, to ta forma wsparcia jest bezzwrotna, pod warunkiem utrzymania działalności przez kolejne trzy miesiące od daty, jej otrzymania.

Z nowej formy pomocy, mogą skorzystać zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i przedsiębiorcy (zatrudniający do 50 pracowników). Jednak na tym lista beneficjentów się nie kończy, bowiem należą do nich również osoby samozatrudnione. Jednak nie każdy z wymienionych grup przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z rej formy pomocy.

Ważne jest by przedsiębiorcy zanotowali co najmniej 40-procentowy spadek obrotów w październiku lub listopadzie 2020 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca z roku 2019. Dotację mogą też uzyskać jedynie ci, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili aktywną działalność.

Jednak na tym ograniczenia się nie kończą. Jak sama nazwa nowej tarczy mówi, jest to pomoc skierowana do określony branż. Oznacza to, że o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy mają odpowiedni kod PKD. W ustawie wymieniono łącznie 41 kodów PKD.

PKD przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z dotacji 5 000 zł
47.71.Zsprzedaż detaliczna odzieży
47.72.Zsprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
47.81.Zsprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Zsprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
47.89.Zsprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.39.Zpozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
56.10.Arestauracje
56.10.Bruchome placówki gastronomiczne
56.21.Zprzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering
56.29.Zpozostała działalność gastronomiczna
56.30.Zprzygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Zprodukcja filmów, nagrań wideo itp.
59.12.Zdziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Zdziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Zprojekcja filmów
59.20.Zdziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Zdziałalność fotograficzna
77.21.Zwypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.Ausługi w zakresie rezerwacji
82.30.Zorganizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Zpozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy
85.52.Zpozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne
85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa
85.59.Anauka języków obcych
85.59.Bpozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe
86.10.Zdziałalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego
86.90.Adziałalność fizjoterapeutyczna
86.90.Ddziałalność paramedyczna
90.01.Zwystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Zwspomaganie przedstawień
90.04.Zartystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy
91.02.Zmuzea
93.13.Zdziałalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness
93.19.Zpozostała działalność sportowa
93.21.Zpozostała działalność sportowa
93.29.Adziałalność pokojów zagadek
93.29.Bpozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
93.29.Zpozostała działalność rozrywkowa
96.01.Zpranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Zdziałalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Aby ubiegać się o 5 tys. zł, wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem strony praca.gov.pl. Dodatkowo będzie trzeba dołączyć oświadczenie o spełnianiu kryteriów pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wnioski dostępne są od 19 grudnia 2020 roku.

Środki pozyskane w ramach tarczy mogą zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów działalności. Warto jednak pamiętać o dokumentowaniu wszystkich wydatków. Jak wskazuje ustawa, starosta ma prawo dokonać kontroli w okresie nawet 3 lat od udzielenia wsparcia.

Call Now Button