Nowa ustawa wprowadza możliwość uzyskania kolejnego świadczenia postojowego.

Z kolejnego świadczenia postojowego skorzystać będą mogły również te osoby, które pobrały już zasiłek 3-krotnie, a nawet te, które skorzystały ze świadczenia 6-krotnie.

O nowe świadczenie postojowe wnioskować będą mogli przedsiębiorcy, których przychód
z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej
o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

Ponadto, warunkiem uzyskania zasiłku postojowego jest wykazanie, iż działalność gospodarcza była prowadzona w dniu 30 września 2020 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami, nowe świadczenie postojowe przysługiwać będzie przedsiębiorcom z 20 branż. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługiwać będzie zatem przedsiębiorcom, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

74.20.Z – Działalność fotograficzna

77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D – Działalność paramedyczna

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Ustawa przewiduje, że rząd może zdecydować – w drodze rozporządzenia – o ponownym przyznaniu dodatkowego świadczenia, w przypadku gdy stan epidemii ulegnie wydłużeniu. Nowa wersja ustawy zakłada, że pomoc dla przedsiębiorców zostanie rozszerzona również
o wypłatę nowych, bezzwrotnych dotacji. Podobnie jak w kwietniu, nowe dotacje wypłacane będą w kwocie 5 tys. zł.

Call Now Button