Wystawianie faktur elektronicznych w Krajowym Systemie e-Faktur będzie obowiązkowe od 2024 roku. Istnieje jednak ryzyko, że część firm będzie musiała podawać dużo więcej szczegółowych informacji i prowadzić podwójne systemy rozliczeń. Przejście na e-faktury może jednak przynieść korzyści – także finansowe i odciążenie działów księgowych. To kolejny etap cyfryzacji rozliczeń.

W zeszłym tygodniu ukazała się wyczekiwana decyzja wykonawcza Rady Unii Europejskiej (z 10 czerwca) upoważniająca Polskę do wprowadzenia faktur ustrukturyzowanych jako obligatoryjnego rozwiązania. Z dokumentu wynika, że Rada przychyliła się do wniosku, upoważniając Polskę do wprowadzenia obowiązkowych e-faktur od 1 stycznia 2024 r., w miejsce pierwotnie wnioskowanego 1 kwietnia 2023 r. Zmiana terminu wnioskowanego przez Ministerstwo Finansów jest odpowiedzią na sygnały od firm, że potrzebują one więcej czasu, żeby zdążyć przygotować się do nowych obowiązków. Dobrowolne korzystanie z KSeF możliwe jest już od początku 2022 r.

Do korzystania z KSeF trzeba się przygotować. Konieczne będzie wprowadzenie nowych i modyfikacja istniejących procedur wewnętrznych, np. w zakresie nadawania i odbioru uprawnień do KSeF, weryfikacji faktur przed wysyłką do KSeF, weryfikacji faktur odrzuconych przez KSeF i ponownej ich wysyłki. – Trzeba pamiętać, że organy podatkowe będą mieć wgląd w każdą fakturę przesłaną do systemu, nie będzie możliwości jej wycofania czy anulowania.

Call Now Button