Praca podczas upałów wymaga odpowiedniej organizacji stanowiska i środowiska pracy. W związku z tym po stronie pracodawcy pojawiają się pewne obowiązki konieczne do spełnienia, by praca była wykonywana w bezpiecznych i higienicznych warunkach.

Praca podczas upałów – uwarunkowania biologiczne

Organizm człowieka przystosowany jest do optymalnych dla niego warunków temperaturowych, wolno przyzwyczaja się zarówno do wysokiej, jak i niskiej temperatury. Dopiero po upływie dłuższego czasu system odpornościowy człowieka przestawia się na funkcjonowanie w gorących lub zimnych warunkach.

Wyjątkowo źle znosimy częste zmiany temperatur – takie jak kilka dni upałów, po których następuje okres nagłego ochłodzenia, a za chwilę znowu skwar. Takie skoki temperatury nie tylko są nieprzyjemne, ale mogą być niebezpieczne na przykład dla osób starszych.

Wysoka temperatura negatywnie wpływa na wykonywanie obowiązków zawodowych. Zostało już udowodnione, że w ciągu lata produktywność pracowników spada o 20%. W interesie pracodawcy leży zatem stworzenie na ten czas odpowiednich warunków pracy.

Praca podczas upałów – obowiązki pracodawcy

W związku z tym, że wysoka temperatura powoduje większe wydalanie płynów z organizmu, należy je regularnie uzupełniać. Dlatego też przepisy BHP obligują pracodawców do zadbania o zimne napoje dla pracowników, gdy wykonują pracę podczas upałów.

Call Now Button