Koniec rządowej tarczy antyinflacyjnej oznacza, że wygasną dotychczasowe preferencje w VAT dla paliw, gazu i energii elektrycznej. Ministerialne rozporządzenie utrzymuje natomiast zerową stawkę na żywność i pomoc dla Ukrainy. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach będą mogły jednak odzyskać kwotę VAT od gazu.

Czasowe obniżenie stawek VAT, wprowadzone jako sposób na łagodzenie skutków inflacji, przestaje obowiązywać z końcem roku. Oznacza to, że obniżone lub wręcz zerowe stawki tego podatku wrócą do poziomu sprzed 1 lutego 2022 r. W ten sposób opodatkowanie VAT wzrośnie:

  • na gaz ziemny – z 0 do 23 proc.
  • na energię elektryczną – z 5 do 23 proc.;
  • na ciepło systemowe – z 5 do 23 proc.;
  • na paliwa silnikowe – z 8 do 23 proc.

Z końcem roku 2022 wygasną też preferencje w postaci obniżonych stawek akcyzy na paliwa silnikowe, olej opałowy i energię elektryczną. Skończy się też zwolnienie z akcyzy prądu dla gospodarstw domowych. Przedłużone do końca czerwca 2023 r. ma być natomiast zwolnienie paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej (czyli tzw. podatku handlowego).

Na żywność wciąż zerowy podatek

Niektóre preferencje mają być jednak utrzymane. Zgodnie z wydanym 2 grudnia i obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. rozporządzeniem ministra finansów w sprawie obniżonych stawek VAT na 2023 rok, żywność wciąż będzie korzystała z zerowego opodatkowania. Wyjątkiem będzie przypadek importu żywności spoza UE, jeśli trafi do naszego kraju w drodze sprzedaży wysyłkowej w przesyłkach o wartości do 150 euro. W  rozporządzeniu nie zakreślono daty, do której zerowa stawka ma obowiązywać, choć tytuł tego aktu prawnego sugeruje, że chodzi tylko o 2023 rok. 

Zerowy VAT wciąż będzie dotyczył też towarów i usług przekazywanych nieodpłatnie przeznaczonych na pomoc Ukrainie. Obowiązywanie tej preferencji ma być przedłużone do 30 czerwca 2023 r. Nie zmieni się przy tym zasada, że warunkiem jest przekazywanie towarów i usług wyznaczonym instytucjom: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, szpitalom oraz samorządom.

Do końca 2024 roku ma obowiązywać 8-procentowa stawka na nawozy. To udogodnienie również nie będzie dotyczyło importu spoza UE w przesyłkach o wartości do 150 euro.

W przypadku gazu ziemnego ochrona przed wzrostem cen przybierze nieco inną formę. Przestanie obowiązywać zerowa stawka, ale gospodarstwa domowe używające gazu do ogrzewania będą mogły starać się o zwrot kwoty VAT. Taka regułę przewiduje specjalna ustawa dotycząca rynku gazu, która zamraża ceny tego paliwa służącego do ogrzewania dla gospodarstw domowych. Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego).

Call Now Button