8 kwietnia 2021 r. rząd przyjął nowelizację polskich przepisów VAT wdrażającą unijne rozwiązania tzw. pakietu e-commerce.

Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce mają ułatwiać rozliczanie VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE, ale nie tylko. Pakiet e-commerce ma uszczelnić system poboru podatku VAT w ten sposób, aby podmioty spoza UE również płaciły ten podatek. Ma to poprawić konkurencyjność unijnych podmiotów w porównaniu do podmiotów z spoza UE.

Główne zmiany pakietu e-commerce

Pakiet e-commerce w zamyśle Komisji Europejskiej ma ograniczyć napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do Unii Europejskiej. Tracą na nim nie tylko budżety poszczególnych państw, ale przede wszystkim unijni przedsiębiorcy. Nie mogą konkurować z firmami, często z operującymi z dalekiego wschodu, które sprzedają takie same towary, co oni, ale tańsze o VAT, czyli często nawet o ¼.

W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.:

  1. likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro.
  2. znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop.
  3. nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników co ułatwi, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:

– sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także

– dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Korzyści pakietu e-commerce

Efektem implementacji pakietu e-commerce ma być wzrost konkurencyjności unijnych przedsiębiorców w obszarze e-commerce w stosunku do podmiotów z krajów trzecich. Zmniejszą się również koszty realizacji obowiązków VAT związanych z transakcjami transgranicznymi B2C, czyli sprzedaży na rzecz konsumentów z innych krajów UE.

Pakiet e-commerce ma ułatwić działanie firmom wysyłającym towary z Polski do konsumentów w innych krajach Europy. Dzięki nowym procedurom przedsiębiorcy handlujący w Internecie nie będą już musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast tego rozliczą VAT w „jednym okienku”, w państwie swojej siedziby. I to już państwo, w którym działają, podzieli się zapłaconym przez nich podatkiem z krajem, do którego trafiła przesyłka. Dzięki temu rozwiązaniu firmy unikną kosztów i formalności, które dotychczas były wymagane w tego rodzaju transakcjach.

Planowany termin wejścia w życie zmian w zakresie pakietu e-commerce to 1 lipca 2021 r.

Call Now Button