MF opublikowało projekt rozporządzenia, które zmieni rozporządzenie regulujące zasady wypełniania JPK_V7. Możemy wyróżnić dwie grupy zmian. Jedna z nich to zmiana zasad stosowania kodów w JPK_V7. Część tych regulacji jest już znana podatnikom, gdyż stosują je na podstawie objaśnień MF. Teraz będą wynikały wprost z przepisów. Przy okazji tych zmian ustawodawca postanowił także uprościć zasady dokonywania niektórych wpisów do ewidencji, np. biletów.

Zapis korekty „in minus”. W związku ze zmianami od 2021 r. w zasadach rozliczania faktur korygujących „in minus” wprowadzono możliwość ewidencjonowania przez nabywcę korekty zmniejszającej VAT naliczony, mimo że nie otrzyma faktury korygującej, na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem WEW. Zmiana będzie miała zastosowanie od rozliczenia za kwiecień 2021 r.

Zapis paragonów uznanych za faktury uproszczone. Przedłużono bezterminowo możliwość ewidencjonowania zbiorczo paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone. Od 1 lipca 2021 r. nadal nie będzie konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie.

Zapis dokumentów za przejazd autostradą i biletów. W celu ułatwienia obowiązków ewidencyjnych zostanie umożliwione, wykazywanie zbiorczo dokumentów uznanych za faktury uproszczone. Dotyczy to faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub faktur za przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób:

  • kolejami normalnotorowymi,
  • taborem samochodowym,
  • statkami pełnomorskimi,
  • środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej,
  • promami,
  • samolotami i śmigłowcami.

Zmiana będzie miała zastosowanie od rozliczenia za lipiec 2021 r.

Mimo wprowadzanych zmian obecna struktura JPK_V7 będzie mogła być stosowana przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. MF planuje wejście rozporządzenia następnego dnia po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw.

Call Now Button